Categories
Uncategorized

План и реализација примене мера у циљу спречавања појаве и ширења епидемије

Акциони тим школе (у саставу Верица Малиновић Агатоновић – директор школе, Бојана Панић – секретар школе и Ана Ђорђевић – стручно лице за обављање послова безбедности и здравља на раду) је израдио План примене мера у циљу спречавања појаве и ширења епидемије заразне болести, обезбеђује реализацију планираних мера и координисање и контролу истих. Правни оквир за израду Плана чине Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Закон о безбедности и здрављу на раду и Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима.

У ХТШ се према Плану спроводе:

1) опште мере превенције: смањен је рад на малом растојању, смањен је број лица која улазе у објекат Школе, наставно особље је упућено и на електронску комуникацију са ученицима и родитељима, смањен је број запослених по канцеларијама тако што су размештени у друге просторије, запосленима су обезбеђене заштитне маске и рукавице, а по потреби и визири, појачана је хигијена и дезинфекција просторија, учестало је проветравање просторија, на видним местима су истакнута упутства за правилно коришћење заштитних маски, дезинфекција руку и обуће на улазима, просторије се често проветравају, на улазу у Школу су постављени отирачи натопљени дезинфикационим средством, обезбеђена је довољна количина средстава за чишћење, прање и дезинфекцију руку, запослени више пута дневно чисте и дезинфикују све радне површине (радни столови, подови, тоалети) и површине које се често додирују на радном месту (кваке, рукохвати, прекидачи…) – за ове намене се користи 70% алкохол и раствор натријум-хипохлорита…

2) организационе мере превенције: радно време је прилагођено одредбама Владе Републике Србије, води се рачуна да ли су сви запослени здрави, рад наставног особља се већим делом обавља електронским путем, пре почетка посла све радне површине, површине опреме, тастатуре, кваке и сл. дезинфиковани су алкохолом, одржавање хигијене обавља се у складу са Програмом и Упутством за чишћење, прање и дезинфекцију, сва лица која улазе у објекат школе носе маску и дезинфикују им се руке раствором натријум хипохлорита, број трећих лица у Школи није већи од броја канцеларија, одржава се физичка дистанца (од најмање 1,5 метара, у учионици има највише 15 ученика са обезбеђеним 4м2 по ученику и по једно дете у свакој клупи, ученици не мењају учионице), особе које воде децу у школу, не улазе у школску зграду, школско особље све време боравка у школи треба да носи маске. употребљена средства личне заштите се одлажу у кесу са траком за везивање и на крају радног дана бацају у контејнер, препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу….

3) хигијенско-дезинфикационе мере: у време епидемије избегава се употреба метле, већ се даје предност влажним поступцима чишћења – прању, радне површине и опрема се дезинфикују алкохолом или натријум-хипохлоритом, после сваког чишћења, прања или дезинфекције попуни се „Контролни лист чишћења, прања или дезинфекције“, средства личне заштите (осим мантила и обуће) се користе једнократно, маска за лице се одлаже и мења после 4 сата или када овлажи услед дисања, радна одећа за спремачице се пере на температури већој од 95С…

Обавезе запослених: запослени штите своје и здравље свих лица са којима су током рада у контакту тако што поштују смањење броја лица у Школи и прописаног растојања међу њима, редовно одржавају личну хигијену, хигијену простора, радних површина и опреме за рад, запослени пре почетка рада прегледа своје радно место, запослени сарађују са лицем за безбедност и здравље на раду, користе маске и рукавице на раду, Школа спроводи редовну набавку основног потрошног материјала (сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и производи за чишћење), запослени не дели прибор за јело осталим запосленима, конзумира или храну коју доноси од куће или упаковану храну, запослени и ученици ће остати код куће уколико они или њихови укућани осете и најмању назнаку болести…

Чишћење, прање и дезинфекција пословног простора:

   1) хигијена подова се одржава механичким чишћењем чврстих отпадака, прањем водом и детерџентом и дезинфекцијом подова 5% раствором хлорног једињења

   2) зидови се перу топлом, влажном крпом и сапунским раствором, плафони, врата и прозори влажном крпом и сапунским раствором, затим дезинфекција 5% раствором хлорног једињења, па испирање водом

3) у тоалетима се отпад механички чисти, затим се врши прање водом и детерџентом, па дезинфикује 5% раствором хлорног једињења и обилно испира водом

4) радне површине се бришу влажном крпом и сапунским раствором, а затим 5% раствором хлорног једињења или 70% алкохолом

Све мере из Плана превентивних мера ће се поштовати све док постоји опасност од излагања вирусу!