• +381 37 439741 || +381 37 439416
 • info@htsks.rs
 • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Чиме се бави хемијски лаборант?

Чиме се бави хемијски лаборант?

 • Врши лабораторијску контролу сировина за израду разних хемијских производа;
 • овладава пословима и задацима лабораторијске контроле у току технолошких фаза добијања хемијских производа;
 • прати и контролише по фазама процеса израде полупроизвода и готових производа;
 • Узима узорке у различитим фазама у току производње неких производа и анализа узорке сировина и готових производа;
 • Обрађује и доставља податке  о лабораторијској анализи  надлежном органу.
 • Примењује прописе  за заштиту животне средине и заштиту при раду;
 • Примењује мере заштите животне средине и заштите при раду у радној организацији

Где ради хемијски лаборант?

Хемијски лаборант најчешће раду у

 • Разним лабораторијама при хемијској производњи ( производња прашкова, сапуна, козметике, мелема…)
 • Научно – истраживачким лабораторијама
 • У погонима хемијске индустрије

За даље школовање ?

 По завршетку средње школе пружа се могућност наставка школовања на скоро свим факултетима, првенствено на технолошком, природно – математичком, фармацеутском, пољопривредном факултету…

Током четири године изучавају се следећи предмети :

 

Опште образовни:

-математика

-српски језик и књижевност

-енглески језик

-Социологија

-историја

-Музичка уметност

-Ликовна уметност

-Физичко васпитање

-Географија

-Физика

-Хемија

-Биологија

-Рачунарство и информатика

Стручни предмети:

-Општа и неорганска хемија

-Техничко цртање

-Аналитичка хемија

-Органска хемија

-Електротехника

-Физичка хемија

-Машине, апарати и операције са аутоматиком

-Инструментална анализа

-Хемијска технологија

-Испитивање у технолошкој производњи

-Електроаналитичке методе

-Организација производње