• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Наставничко веће у нашој школи чине:

Име и презиме:

Верица Агатоновић Малиновић

 

Александар Дељанин

Александра Гвозденовић

Ана Грубач

Александар Миловановић

Александра Трајковић

Aнђелка Ђокић

Биљана Пешић

Богољуб Ђукић

Богосав Недељковић

Бошко Губеринић

Бранислава Ћирковић

Биљана Газибарић

Верица Спасојевић

Весна Андрић

Весна Ђорђевић

Весна Ненадовић

Виолета Стевановић

Виолета Цветковић

Владимир Ошап

Горан Кузмановић

Гордана Белиј

Далибор Пантић

Данијела Крнета

Дејан Дубовац

Дejaн Гајић

Драгана Бањац

Драгана Росандић

Драгана Томовић

Драгиша Милетић

Драгослав Стевовић

Златана Петровић

Зорица Гавриловић

Иван Вукићевић

Ивана Јовановић

Ивана Поповић

Ивана Петровић Ђурић

Јелена Вукоичић

Јасмина Лисинац

Јасмина Павловић

Јасмина Трајковић

Јелена Здравковић

Јелена Милетаковић

Јелена Миљковић

Јелена Петровић

Јелена Недељковић

Јована Јовановић

Јована Трајковић

Кристина Вукашиновић

Лела Мијаиловић

Лидија Гвозденовић

Лидија Драгићевић

Љиљана Милетић Степанић

Љиљана Милојевић

Љиљана Младеновић

Љубица Пауновић

Магдалена Матавуљ

Маја Русић Трипковић

Марија Милић

Марија Станковић

Маријана Лазић

Марица Бурзан

Марко Глигоријевић

Марта Мишковић

Мирјана Дачевић Живковић

Милисав Милићевић

Милош Илчић

Миљко Ђокић

Мирослав Панић

Наташа Вујошевић

Оливера Милановић

Радмила Вуковић

Саша Катанић

Саша Марковић

Светлана Јовановић

Слађан Канић

Слађана Жујић

Славица Станковић

Слободан Савић

Слободанка Динић

Снежана Стевић

Снежана Миленковић Стевановић

Срђан Илић

Сунчица Нецић

Татјана Димитријевић

Тамара Ненадић

Тамара Митић

Тања Тотић

Тијана Ђорђевић