• +381 37 439741 || +381 37 439416
 • info@htsks.rs
 • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Рад са ванредним ученицима

 • Наставник задужен за рад са венредним  ученицима је:
  Ивана Јовановић vanajovanovic@htsks.rs

  Радно време:
  Четвртак од 10:00 до 12:00 и
  Петак од 10:00 до 12:00

  Хемијско-технолошкa школа Kрушевaц
  жиро рачун:
  840-1083666-85