• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Школски одбор

Школски одбор у нашој школи чине:

локална самоуправа:

1.Драгана Милићевић

2.Срђан Скоруп – заменик председника

3.Јасмина Тодоровић

наставничко веће:

4.Данијела Крнета – председник ШО

5.Љиљана Степанић Милетић

6.Александра Гвозденовић

савет родитеља:

7.Предраг Матејић

8.Јелена Милетић

9.Мирјана Јаковљевић