Categories
Uncategorized

Обавештење за родитеље будућих средњошколаца

Обавештење за родитеље будућих средњошколаца

Поштовани ,

поред услуге еУпис за школе, од ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у складу са оствареним правом,

без доласка у школу.

Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис.

Школа је у обавези да пре почетка уписа обавести родитеље, односно друге законске заступнике ученика о следећем:

1) Да имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу.

2) Да они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.)

                                                                                                                                       Директор школе:

Верица Агатоновић Малиновић