• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Распоред звоњења

Преподневна смена – часови трају 45 минута

Часови

Почетак

Завршетак

1.

7,30

8,15

2.

8,20

9,05

Велики одмор

9,05

9,20

3.

9,20

10,05

4.

10,10

10,55

Мали одмор

10,55

11,05

5.

11,05

11,50

6.

11,55

12,40

7.

12,45

13,25

 

 

 

 

Послеподневна смена – часови трају 45 минута

Часови

Почетак

Завршетак

1.

13,30

14,15

2.

14,20

15,05

Велики одмор

15,05

15,20

3.

15,20

16,05

4.

16,10

16,55

Мали одмор

16,55

17,05

5.

17,05

17,50

6.

17,55

18,40

7.

18,45

19,30