• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Одељенска већа

Разредна одељења за школску 2019/2020

Прва смена

Друга смена

Одељење

Образовни профил

Број ученика

Одељенски старешина

Одељење

Образовни профил

Број ученика

Одељенски старешина

I – 1

Хемијски лаборант (4)

21

Снежана Миленковић Стевановић

III – 1

Хемијски лаборант (4)

16

Марко Глигоријевић

I – 2

Техничар за заштиту животне средине (4)

25

Драгана Бањац

III – 2

Техничар за заштиту животне средине (4)

27

Александра Гвозденовић

I – 3

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију (4)

28

Весна Андрић

III – 3

Техничар за индустријску фармацеутску технологију (4)

28

Јасмина Лисинац

 

 

I – 4

Прехрамбени техничар (4)

24

Биљана Пешић

III – 4

Прехрамбени техничар (4)

16

Анђелка Ђокић

I – 5

Техничар за биотехнологију (4)

22

Кристина Вукашиновић

III – 5

Прехрамбени техничар (4)

18

Драгана Росандић

I – 6

Пољопривредни техничар (4)

10

Јасмина Павловић

III – 6

Техничар за биотехнологију (4)

19

Љиљана Милетић Степанић

I – 7

Пекар (3)
Оператер у прехрамбеној индустрији (3)

21

Јована Трајковић

III – 7

Пекар (3

17

Јелена Недељковић

 

I – 8

Конобар (3)

22

Слађан Канић

III – 8

Конобар (3)

20

Тамара Митић

I – 9

Кувар (3)

22

Драгана Томовић

III – 9

Кувар (3)

24

Јелена Петровић

II – 1

Хемијски лаборант (4)

20

Тања Тотић

IV – 1

Хемијски лаборант (4)

23

Јована Јовановић

II – 2

Техничар за заштиту животне средине (4)

28

Тамара Ненадић

IV – 2

Техничар за заштиту животне средине (4)

29

Гордана Белиј

II – 3

Техничар за индустријску фармацеутску технологију (4)

28

Весна Ђорђевић

 

IV – 3

Техничар за индустријску фармацеутску технологију (4)

27

Бранислава Ћирковић

II – 4

Техничар за полимере (4)

15

Марица Бурзан

IV – 4

Техничар штампе (4)

11

Саша Катанић

II – 5

Прехрамбени техничар (4)

19

Данијела Крнета

IV – 5

Прехрамбени техничар (4)

16

Виолета Стевановић

II – 6

Прехрамбени техничар (4)

21

Магдалена Матавуљ

IV – 6

Прехрамбени техничар (4)

16

Лела Мијаиловић

II – 7

Техничар за биотехнологију (4)

22

Александра Трајковић

IV – 7

Техничар за биотехнологију (4)

24

Саша Марковић

II – 8

Пекар (3)
Оператер у прехрамбеној индустрији (3)

22

Јелена Здравковић

/

/

/

/

II – 9

Конобар (3)

22

Александар Дељанин

/

/

/

/

II – 10

Кувар (3)

26

Милош Илчић

/

/

/

/