• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум у нашој школи чине:

1.Агатоновић Малиновић Верица, директор маил: vemiste@gmail.com

2.Александра Трајковић – Заменик директора mail: saskat.72@gmail.com

3.Лидија Гвозденовић – организатор практичне наставе и вежби у подручју рада хемија, неметали и графичарство     и  пољопривреда, производња и прерада хране.  mail: gvozdenoviclidija1@gmail.com

4.Богољуб Ђукић – организатор у подручју рада ( туризам и угоститељство) и ванредних испита mail:  bogoljubdjukic@gmail.com

5.Динић Данка, педагог маил: dankadinic@gmail.com

6.Мишковић Марта, психолог маил:  marta.htsks@gmail.com

7.Глигоријевић Марко, математика marko.gligorijevic@gmail.com

8.Бањац Драгана, српски језик и књижевност  banjacdragana368@gmail.com

9.Марија Станковић, енглески језик  marijaks76@gmail.com

10.Драгољуб Стевовић, информатика и економска група предмета  маил: dragoslavstevovic@gmail.com

11.Губеринић Бошко, физичко васпитање маил: bosko_guberinic@yahoo.com

12.Јелена Здравковић, прехрамбени технолози  маил:  jelena.zdravkovich@gmail.com

13.Катанић Саша, Хемотехнологија маил: skat970@gmail.com

14.Марица Бурзан , хемија маил: maricaburzan.hts@gmail.com

15.Томовић Драгана, угоститељство маил: danijelatomovic.lpa@gmail.com

16.Јовановић Јована, друштвене науке маил: jovana.jovanovicks@gmail.com