• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Тимови

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ…ТИМОВИ

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Координатор Јована Јовановић

Марија Милетић

Весна Андрић

Марко Глигоријевић

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Координатор Тања Тотић

Снежана Миленковић Стевановић

Александра Гвозденовић

Слободанка Динић

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Координатор Љиљана Младеновић

Канић Слађан

Милановић Оливера

Илчић Милош

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Координатор Биљана Пешић

Марија Станковић

Вукићевић Иван

Миловановић Александар

ЕТОС

Координатор Кристина Вукашиновић

Данијела Крнета

Драгана Бањац

Тамара Митић

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

Координатор Александра Трајковић

Катанић Саша

Дејан Дубовац

Богољуб Ђукић