• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Тимови

ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

1. Верица Агатоновић Малиновић, директор

2. Драгана Бањац, помоћник директора

3. Бојана Панић, секретар

4. Марта Мишковић, психолог

5. Слободанка Динић, педагог

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

1. Марта Мишковић, психолог – координатор

2. Јасмина Павловић, професор

3. Taмара Митић, професор

4. Миљко Ђокић, професор

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА:

1. Богољуб Ђукић, координатор

2. Александра Трајковић, професор

3. Лидија Гвозденовић, професор

4. Наташа Вујошевић, професор

 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:

1. Саша Марковић, професор Прехрамбене технологије