• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Škola

Hemijsko-tehnološka škola je ustanova koja traje već više od 50 godina. 

Obezbeđuje kvalitetno opšte i stručno obrazovanje koje učenicima pruža velike šanse da razviju samopouzdanje, inventivnost, samostalnost u radu, prepoznavanje dobre poslovne politike, odgovornost u radu, kreativnost izražavanja i uključivanje u društvene procese. 

Stručno obrazovanje kroz teorijsku osnovu i praktičnu nastavu u laboratorijama, kabinetima i preduzećima, pruža mogućnost upisa na visoke škole i fakultete, kao i mogućnost zaposlenja u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, a od skoro i u turizmu i ugostiteljstvu.