• +381 37 439741 || +381 37 439416
  • info@htsks.rs
  • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Стручна већа

Стручна већа:

1. Глигоријевић Марко, математика marko.gligorijevic@gmail.com

2. Бањац Драгана, српски језик и књижевност  banjacdragana368@gmail.com

3. Марија Станковић, енглески језик  marijaks76@gmail.com

4. Драгослав Стевовић, информатика и економска група предмета  маил: dragoslavstevovic@gmail.com

5. Губеринић Бошко, физичко васпитање маил: bosko_guberinic@yahoo.com

6. Јелена Здравковић, прехрамбени технолози маил:  jelena.zdravkovich@gmail.com

7. Катанић Саша, Хемотехнологија маил: skat970@gmail.com

8. Бранислава Ћирковић, хемија маил

9. Томовић Драгана, угоститељство маил: danijelatomovic.lpa@gmail.com

10. Јовановић Јована, друштвене науке маил: jovana.jovanovicks@gmail.comслав