• +381 37 439741 || +381 37 439416
 • info@htsks.rs
 • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Чиме се бави техничар за биотехнологију?

Чиме се бави техничар за биотехнологију?

 • припрема сировина за израду производа у оквиру прехрамбене индустрије;
 • Преводи биљне или животињске сировине у храну променом њихових хемијских или физичких особина
 • овладавање пословима и задацима у току технолошких фаза добијања производа у оквиру прехрамбене индустрије и то технологија шећера, технологија биљних уља, технологија скроба….
 • праћење и контрола по фазама процеса израде полупроизвода и готових производа;
 • бави се истраживањем, развојем и реализацијом производних поступака који се заснивају на активности микроорганизама ( нпр ензима)
 • производи многе материје које су веома значајне за човека и то храна         (пиво, квасац, вино, органске киселине, ферметнисани млечни производи) лекови, антибиотици, витамини, ензими, хемикалије.
 • складиштење сировина, полупроизвода и готових производа за  биотехнологију

Где ради техничар за биотехнологију?

 • У лабораторијама предузећа која се баве производњом прехрамбених производа, затим воћем, поврћем и њиховим прерађевинама, месом и месним прерађевинама, млеком и млечним прерађевинама, производима од брашна, кондиторским производима, соковима.
 • У производњи алкохола
 • Центрима за испитивање квалитета хране
 • Пиварама
 • Погонима за производњу пијаће воде
 • Покретање сопственог бизниса

За даље школовање ?

Школовање може да настави на свим факултетима а првенствено на сродним као што су технолошки, природно – математички( одсек – биологија), пољопривредни факултет, разне високе школе….

Током четири године изучавају се следећи предмети :

Опште образовни:

-математика

-српски језик и књижевност

-енглески језик

-Социологија

-историја

-Музичка уметност

-Ликовна уметност

-Физичко васпитање

-Географија

-Физика

-Хемија

-Биологија

-Рачунарство и информатика

Стручни предмети:

-техничко цртање са машинским елементима

-Електротехника

-Аналититичка хемија

-Организација производње

-Термодинамика

-Биохемија

-Микробиологија

-Физичка хемија

-Прехрамбена технологија

-Машине, апарати са аутоматиком

-Испитивае намирница

-Практична настава