• +381 37 439741 || +381 37 439416
 • info@htsks.rs
 • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Чиме се бави пекар?

Образовни профил пекар спада у подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране. Образовање траје три године. Овај образовни профил је прошао кроз програм Модернизације средњег стручног образовања, што значи да су наставни планови осавремењени, смањен је број часова општеобразовних предмета, повећан је број часова стручних предмета и практичне наставе, а уведени су и изборни предмети.

 Чиме се бави пекар?

 Професионално обавља радне задатке;

 • Правилно припрема сировине за производњу;
 • Стручно меша тесто и контролише ферментацију;
 • Вешто обликује тесто;
 • Пече хлеб и пециво;
 • Педантно складишти и пакује хлеб и пециво;
 • Успешно припрема специјалне врсте хлеба;
 • Прави све врсте пецива;
 • Оспособљава се за производњу тестенина и колача;
 • Одговорно спроводи мере хигијенско-техничке заштите;
 • Води рачуна о чистоћи алата и прибора за рад;
 • Води рачуна о личној хигијени и здрављу.

 Где ради пекар?

 • у прехрамбеној индустрији;
 • у пекарама;
 • у пекарама хипермаркета;
 • у бурегџиницама;
 • у пицеријама;
 • у ресторанима брзе хране;
 • може и самостално да обавља делатност.

За даље школовање ?

 • доквалификација у оквиру струке;
 • Висока техничка школа струковних студија (смер прехрамбена технологија).

 Током четири године изучавају се следећи предмети :

 

Опште образовни:

-математика

-српски језик и књижевност

-енглески језик

-Социологија са правима грађана

-историја

-Физичко васпитање

-Географија

-Физика

-Хемија

-Рачунарство и информатика

-екологија и заштита животне средине

-Физика

-Хемија

Стручни предмети:

-Исхрана људи

-Операције и мерења у пекарству

-Сировине у пекарству

-Производња хлеба

-Здравствена безбедност хране

-Објекти и опрема у пекарству

-Производња пецива, колача и тестенина

Тржиште и промет пекарских производа

-предузетништво