• +381 37 439741 || +381 37 439416
 • info@htsks.rs
 • Ћирила и Методија 30, Крушевац

Чиме се бави оператер у прехрамбеној индустрији?

Образовни профил Оператер у прехрамбеној индустрији спада у подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране. Образовање траје три године. Овај образовни профил је прошао кроз програм Модернизације средњег стручног образовања, што значи да су наставни планови осавремењени, смањен је број часова општеобразовних предмета, повећан је број часова стручних предмета и практичне наставе, а уведени су и изборни предмети.

Чиме се бави оператер у прехрамбеној индустрији?

 • оспособљен(а) сам за самосталан рад у непосредној производњи;
 • стручно и одговорно испитујем сировине и готове производе;
 • радим на термичкој обради намирница;
 • сушим и смрзавам намирнице;
 • правилно складиштим и чувам намирнице;
 • термички обрађујем намирнице;
 • одговорно спроводим мере хигијенско-техничке заштите;
 • водим рачуна о чистоћи алата и прибора за рад;

Где ради оператер?

 • у прехрамбеној индустрији;
 • у кондиторској индустрији;
 • у индустрији безалкохолних и алкохолних пића;
 • у шећерани;
 • у уљари;
 • у производњи сирћета;
 • у индустрији воћа и поврћа;

За даље школовање ?

 • доквалификација у оквиру струке;
 • Висока техничка школа струковних студија (смер прехрамбена технологија).

Током четири године изучавају се следећи предмети :

Опште образовни:


-математика

-српски језик и књижевност

-енглески језик

-Социологија са правима грађана

-историја

-Физичко васпитање

-Географија

-Физика

-Хемија

-Рачунарство и информатика

-екологија и заштита животне средине

-Физика

-Хемија

Стручни предмети:


-Исхрана људи

-Операције и мерења у прехрамбеној производњи

-прехрамбена технологија

-Здравствена безбедност хране

-Производња прехрамбених производа

-предузетништво

оп