Смерови

 

I ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ IV СТЕПЕНА:

 1. ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
 2. ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 3. ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
 4. ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

II ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ IV СТЕПЕНА:

 1. ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
 2. ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ III СТЕПЕНА:

 1. ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
 2. ПЕКАР
 3. МЕСАР

III ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ III СТЕПЕНА:

 1. КОНОБАР
 2. КУВАР