Р.Б.

ОДЕЉЕЊЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

1.

I-1

ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

ЛИДИЈА  ГВОЗДЕНОВИЋ

2.

I-2

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

АЛЕКСАНДРА  ГВОЗДЕНОВИЋ

3.

I-3

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ЈАСМИНА  ЛИСИНАЦ

4.

I-4

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

АНЂЕЛКА  ЂОКИЋ

5.

I-5

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

ДРАГАНА  РОСАНДИЋ

6.

I-6

ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

ЉИЉАНА  МИЛЕТИЋ  СТЕПАНИЋ

7.

I-7

ПЕКАР

ЈЕЛЕНА  НЕДЕЉКОВИЋ

8.

I-8

КОНОБАР

ТАМАРА  МИТИЋ

9.

I-9

КУВАР

ЈЕЛЕНА  ПЕТРОВИЋ

11.

II-1

ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

ЈОВАНА  ЈОВАНОВИЋ

12.

II-2

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГОРДАНА  БЕЛИЈ

13.

II-3

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

БРАНИСЛАВА  ЋИРКОВИЋ

14.

II-4

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

АЛЕКСАНДАР  ДЕЉАНИН

15.

II-5

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

ВИОЛЕТА  СТЕВАНОВИЋ

16.

II-6

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

ЈЕЛЕНА  МИЛЕТАКОВИЋ

17.

II-7

ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

САША  МАРКОВИЋ

18.

II-8

ПЕКАР/МЕСАР

ЈЕЛЕНА  ЗДРАВКОВИЋ

19.

II-9

КОНОБАР

БОГОЉУБ  ЂУКИЋ

20.

II-10

КУВАР

ДРАГАНА   ТОМОВИЋ

21.

III-1

ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

  СИМИЈОН  МИЛОВАНОВИЋ

22.

III-2

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  ДЕЈАН  ДУБОВАЦ

23.

III-3

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ДУШКО   ПЕТКОВИЋ

24.

III-4

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

  ЈАСМИНА   ПАВЛОВИЋ

25.

III-5

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

  ВЕСНА  АНДРИЋ

26.

III-6

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

  ДРАГАНА   БАЊАЦ

27.

III-7

ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

СЛАВОЉУБ   БАНОВИЋ

28.

III-8

ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА / ПЕКАР

МИРОСЛАВ   ЖИВАНОВИЋ

29.

III-9

КОНОБАР

  ДРАГИША   МИЛЕТИЋ

30.

III-10

КУВАР

  ГОРАН    КУЗМАНОВИЋ

31.

IV-1

ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

  СНЕЖАНА   МИЛЕНКОВИЋ

32.

IV-2

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  МАРИЦА   БУРЗАН

33.

IV-3

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

  ВЕСНА   ЂОРЂЕВИЋ

34.

IV-4

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

БИЉАНА  ПЕШИЋ

35.

IV-5

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

КРНЕТА  ДАНИЈЕЛА

36.

IV-6

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

ТАМАРА  НЕНАДИЋ

37.

IV-7

ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

ТРАЈКОВИЋ  АЛЕКСАНДРА